Image1\
 
 

 

"Są chwile, by działać, i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los"

Paulo Coelho

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 września 2017 r. odeszła na zawsze Marianna Michalak -   członek Polskiego Czerwonego Krzyża od 1951 roku – odznaczona Medalem im. Florence Nightingale

 

W Polskim Czerwonym Krzyżu pełniła m.in. funkcję opiekuna Środowiskowego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie.

 

        „Jako sanitariuszka z I Armią Wojska Polskiego przeszła szlak bojowy znad Wisły przez Wał  Pomorski do Berlina.  W  ratowaniu  licznych  rannych  żołnierzy  zapisała się  wyjątkową odwagą

i poświęceniem. Po zakończeniu  wojny ukończyła Szkołę Pielęgniarek w Szczecinie.

         Zamieszkała  w  Koszalinie,  gdzie  podjęła pracę  w Szpitalu Przeciwgruźliczym. Działając w   ramach   czerwonokrzyskich  akcji  na  rzecz  ludzi   potrzebujących   pomocy,   przynosiła  im  ulgę w  cierpieniu, ratując ich  od śmierci z narażeniem  własnego zdrowia i życia.

         Angażowała się społecznie w pracach Polskiego Czerwonego Krzyża, szczególnie przy zakładaniu kół PCK. Na  emeryturę odeszła w 1980 r., ale mimo to udzielała się społecznie niosąc  pomoc potrzebującym.

       Za działalność na rzecz upowszechniania idei czerwonokrzyskich  i za zasługi wojenne oraz za wyjątkowe zaangażowanie się po wojnie w niesieniu pomocy potrzebującym Marianna Michalak otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień…”

Wyróżnienia i odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
  • Medal Za Warszawę 1939-1945;
  • Medal Za Odrę, Nysę, Bałtyk;
  • Medal „Za Udział w Walkach o Berlin”;
  • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945r.;
  • Odznaka Honorowa PCK I stopnia  w dniu 27  stycznia 2003 r. ;                                                                                                                                          
  • Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”;
  • Medal im. Florence Nightingale w dniu 12 maja 2003 r.                                                                                                                                           

                                                                                                Z głębokim żalem

Pracownicy oraz członkowie

zachodniopomorskich struktur Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin