Image1\
 
 

056W dniu 11 czerwca 2011 r. w godz.9.00 - 17.00 w Goleniowie przed sklepem Intermarche przeprowadzono akcję promocyjną honorowego krwiodawstwa bez poboru krwi w ramach IV edycji „ZBIERAMY KREW DLA POLSKI” 2011. Akcja została poprzedzona kampanią informacyjną na terenie Goleniowa. Na akcję złożyło się m.in. rozwieszenie plakatów w mieście i wysłanie informacji do mediów : „Powiat Goleniowski" i TV w Goleniowie. W akcji wzięli udział:

• uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie w osobach: Paulina Zięba, Agnieszka Słaba, Paula Podkomarys, Klaudia Müller,
• strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Goleniowie,
• wolontariusz PCK – Dawid Piekarski,
• Mirosław Mazurek – wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Szczecinie

W ramach działań promocyjnych zorganizowano kącik dla dzieci z konkursami na temat honorowego krwiodawstwa – konkurs plastyczny, układanie puzzli oraz pozorację ran.
Natomiast dla dorosłych zorganizowano konkurs wiedzy o PCK i PCK, stoisko z pomiarem ciśnienia tętniczego.
Ponadto przy pomocy strażaków z Goleniowa zorganizowano pokazy pierwszej pomocy, ćwiczenia na fantomie oraz prezentacje wozu strażackiego.

W konkursie plastycznym wzięło udział ponad 50 dzieci.. Każde dziecko otrzymało nagrodę w postaci gadżetów PCK, słodyczy, materiałów szkolnych – piórniki, kredki, farby, ołówki. Do konkursu na wykonanie plakatu o honorowym krwiodawstwie zgłosiło się 26 osób. Losowanie apteczek przeprowadzono o godz. 16.00. Nadzór nad losowaniem 10 apteczek samochodowych, które były nagrodami dla laureatów konkursu plastycznego przeprowadziła komisja w składzie: Kierownik sklepu Intermarche w Goleniowie, Mirosław Mazurek, Urszula Sobiesińska. Wylosowano apteczki dla następujących osób: Irena Klusaczyk, Estera Stypik, Bartek Maślanka, Anita Królik, Marek Zięba, Tomek Olek, Krystyna Bednarek, Jakub Sołecki, Szymon Krajcer, Czełor Romański.

W ramach akcji promocyjnej przeprowadzono rozdawnictwo ulotek i materiałów promocyjnych. Słowa podziękowania składamy wszystkim uczestnikom akcji, a także prezesowi Klubu HDK PCK przy Goleniowskim Domu Kultury Panu Markowi Poprawie, który rozdał ulotki promocyjne o honorowym krwiodawstwie oraz rozwiesił plakaty informujące o akcji. Kampania informacyjna PCK była wspierana przez kierownictwo sklepu w postaci komunikatów radiowych i spotu reklamowego zachęcającego do udziału w akcji promocyjnej oraz przekazanych upominków dla dzieci uczestniczących w konkursach.

Fotogaleria

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin