Image1\
 
 

Przeglądem Chórów Emeryckich w Stargardzkim Centrum Kultury zainaugurowano w czwartek, 22 września obchody Stargardzkich Dni Seniora.

 

W sali kinowo – teatralnej zgromadziło się wielu fanów artystów -seniorów. Nie mogło oczywiście zabraknąć na widowni seniorów i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC w Stargardzie prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Uczestnicy imprezy z uznaniem wypowiadali się o koncercie, jego wykonawcach i organizatorach całego przedsięwzięcia. Jak sami przyznali: „mimo wieku i choroby, nie jedna noga przytupywała w rytm popularnych i znanych szlagierów”. Cztery dni z wieloma atrakcyjnymi propozycjami dla seniorów pokazały jak ważne jest aktywne spędzanie wolnego czasu w grupie przyjaciół i znajomych. Co warte podkreślenia organizatorzy przedsięwzięcia postanowili zaprosić seniorów na podobną imprezę także w przyszłym roku.

Czytaj więcej...

logoDom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych powstał z inicjatywy dwóch idei Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządu Okręgowego w Szczecinie oraz Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.
Polski Czerwony Krzyż dostrzegając problem starzejącego się społeczeństwa wyszedł na przeciw oczekiwaniom i przyczynił się do podniesienia jakości życia ludzi starszych. Zadanie to wpisuje się w zakres działalności PCK. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim współfinansuje działalność placówki.
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych ma za zadanie przeciwdziałać izolacji i samotności ludzi starszych poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, promowaniu więzi międzypokoleniowych i przełamywaniu stereotypu człowieka starszego poprzez organizację spotkań integracyjnych i zajęć praktycznych z udziałem dzieci i młodzieży oraz promowaniu umiejętności, zdolności i doświadczenia życiowego osób starszych. Dzięki aktywizacji tej grupy społecznej pragniemy uniemożliwić bądź opóźnić niepełnosprawność lub chroniczne choroby, pogarszające jakość życia i kosztowne dla jednostek, rodzin i systemu opieki zdrowotnej.

Głównym celem prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych jest:
• Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca do przebywania osób starszych z terenu miasta Stargardu.

Celami szczegółowymi są:
• aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności, które pozwolą na reaktywację społeczną osób starszych m. in. informatycznych
• przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych – integracja międzypokoleniowa - zabezpieczenie dostępu do oferty kulturalnej i krajoznawczej.
• stworzenie możliwości uzupełnienia i poszerzenia wiedzy podczas zajęć edukacyjnych i warsztatowych.

Placówka funkcjonuje od 7 lutego 2011r. Docelowo miejsc mamy dla 20 podopiecznych. Opiekę nad uczestnikami sprawuje Kierownik Domu Dziennego pobytu dla Osób Starszych, Animator zajęć, pod względem medycznym pielęgniarka oraz rehabilitant.
 
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin