Image1\
 
 
logo
Kadra Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych PCK w Stargardzie Szczecińskim:
 
  • Kierownik
  • Animator Zajęć 
  • Pielęgniarka 
  • Wolontariusze – młodzież i osoby, które posiadają doświadczenie w pracy czerwonokrzyskiej, w tym z osobami starszymi i młodzieżą.
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin