ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-REMONTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA  WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ FRONTOWEJ NA  I i II PIĘTRZE ORAZ PIWNICY W BUDYNKU POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W STARGARDZIE

 

Zamawiający: Polski Czerwony Krzyż - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.:


„Naprawa elewacji frontowej – powierzchnie gładkie i detale architektoniczne. Kamienica PCK – budynek użyteczności publicznej,
4-kodnygnacyjny, 73-110 Stargard ul. Limanowskiego 24 (środkowa część ulicy)”.

 

Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2019 r., o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, pok. nr 3/14 - sekretariat. Prosimy w ofercie wskazać okres udzielonej przez Państwa gwarancji na wykonane roboty.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach.

 

Liczymy na indywidualne potraktowanie cenowe naszej organizacji, która posiada statut pożytku publicznego i powołana została do „...zapobiegania cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych...” /Statut PCK/.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-REMONTOWYCH:

IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN PIWNIC ELEWACJI FRONTOWEJ (PIONOWA I POZIOMA) W BUDYNKU POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W STARGARDZIE

 

Zamawiający: Polski Czerwony Krzyż - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.:


„Naprawa elewacji frontowej – powierzchnie gładkie i detale architektoniczne. Kamienica PCK – budynek użyteczności publicznej,
4-kodnygnacyjny, 73-110 Stargard ul. Limanowskiego 24 (środkowa część ulicy)”.

 

Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2019 r., o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, pok. nr 3/14 - sekretariat. Prosimy w ofercie wskazać okres udzielonej przez Państwa gwarancji na wykonane roboty.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach.

 

Liczymy na indywidualne potraktowanie cenowe naszej organizacji, która posiada statut pożytku publicznego i powołana została do „...zapobiegania cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych...” /Statut PCK/.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRAC – BRANŻA ELEKTRYCZNA:

 

 PRZEBUDOWA, REMONT I KOLORYSTYKA  ELEWACJI FRONTOWE

 REMONT, DOCIEPLENIE  I  KOLORYSTYKA  ELEWACJI  TYLNYCH,

 REMONT I DOCIEPLENIE DACHU, WYMIANA OKIEN

 W BUDYNKU  POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W SZCZECINIE          

ADRES  :               SZCZECIN AL. WOJSKA POLSKIEGO 63

                                DZIAŁKA O NR GEOD 20/1, OBRĘB 1033


ZAMAWIAJĄCY: Polski Czerwony Krzyż - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.:

PRZEBUDOWA, REMONT I KOLORYSTYKA  ELEWACJI FRONTOWEJ

REMONT, DOCIEPLENIE  I  KOLORYSTYKA  ELEWACJI  TYLNYCH,

REMONT I DOCIEPLENIE DACHU, WYMIANA OKIEN

W BUDYNKU  PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 63 W SZCZECINIE          

 

Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2019 r., w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, pok. nr 3/14 - sekretariat.

Prosimy w ofercie wskazać okres udzielonej przez Państwa gwarancji na wykonane roboty.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, oraz warunków zamówienia znajdują się w załącznikach.

Liczymy na indywidualne potraktowanie cenowe naszej organizacji, która posiada statut pożytku publicznego i powołana została do „...zapobiegania cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych...” /Statut PCK/.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRAC – BRANŻA BUDOWLANA

(z wyłączeniem  branży elektrycznej):

 

PRZEBUDOWA, REMONT I KOLORYSTYKA  ELEWACJI FRONTOWE

REMONT, DOCIEPLENIE  I  KOLORYSTYKA  ELEWACJI  TYLNYCH,

REMONT I DOCIEPLENIE DACHU, WYMIANA OKIEN

W BUDYNKU  POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W SZCZECINIE          

ADRES  :           SZCZECIN AL. WOJSKA POLSKIEGO 63

                           DZIAŁKA O NR GEOD 20/1, OBRĘB 1033


ZAMAWIAJĄCY: Polski Czerwony Krzyż - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.:


PRZEBUDOWA, REMONT I KOLORYSTYKA  ELEWACJI FRONTOWEJ

REMONT, DOCIEPLENIE  I  KOLORYSTYKA  ELEWACJI  TYLNYCH,

REMONT I DOCIEPLENIE DACHU, WYMIANA OKIEN

W BUDYNKU  PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 63 W SZCZECINIE          

 

Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2019 r., w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, pok. nr 3/14 - sekretariat.

Prosimy w ofercie wskazać okres udzielonej przez Państwa gwarancji na wykonane roboty.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, oraz warunków zamówienia znajdują się w załącznikach.

Liczymy na indywidualne potraktowanie cenowe naszej organizacji, która posiada statut pożytku publicznego i powołana została do „...zapobiegania cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych...” /Statut PCK/.

Attachments:
Download this file (opis.doc)opis.doc
Download this file (Opis.pdf)Opis.pdf
Download this file (PCK przedmiar_1.pdf)PCK przedmiar_1.pdf
Download this file (Rys nr 1 - Plan sytuacyjny.pdf)Rys nr 1 - Plan sytuacyjny.pdf
Download this file (Rys nr 10 - elewacja tylna od strony ul. Piłsudskiego - stan istniejący.pdf)Rys nr 10 - elewacja tylna od strony ul. Piłsudskiego - stan istniejący.pdf
Download this file (Rys nr 11 - Rzut IV piętra - stan projektowany.pdf)Rys nr 11 - Rzut IV piętra - stan projektowany.pdf
Download this file (Rys nr 12 - Rzut dachu - stan projektowany.pdf)Rys nr 12 - Rzut dachu - stan projektowany.pdf
Download this file (Rys nr 13 - Rzut klatki schodowej od ul. Piłsudskiego - stan projektowany.pdf)Rys nr 13 - Rzut klatki schodowej od ul. Piłsudskiego - stan projektowany.pdf
Download this file (Rys nr 14 - Rzut klatki schodowej od al. Wojska Polskiego - stan projektowany.pdf)Rys nr 14 - Rzut klatki schodowej od al. Wojska Polskiego - stan projektowany.pdf
Download this file (Rys nr 15 - elewacja od strony ul. Piłsudskiego - stan projektowany.pdf)Rys nr 15 - elewacja od strony ul. Piłsudskiego - stan projektowany.pdf
Download this file (Rys nr 16 - elewacja od strony placu Szarych Szeregów - stan projektowany.pdf)Rys nr 16 - elewacja od strony placu Szarych Szeregów - stan projektowany.pdf
Download this file (Rys nr 17 - elewacja od strony al. Wojska Polskiego - stan projektowany.pdf)Rys nr 17 - elewacja od strony al. Wojska Polskiego - stan projektowany.pdf
Download this file (Rys nr 18 - elewacja od strony al. Wojska Polskiego - stan projektowany.pdf)Rys nr 18 - elewacja od strony al. Wojska Polskiego - stan projektowany.pdf
Download this file (Rys nr 19 - elewacja tylna od strony al. Wojska Polskiego - stan projektowany.pdf)Rys nr 19 - elewacja tylna od strony al. Wojska Polskiego - stan projektowany.pdf
Download this file (Rys nr 2 - Rzut IV piętra - stan istniejący.pdf)Rys nr 2 - Rzut IV piętra - stan istniejący.pdf
Download this file (Rys nr 20 - elewacja tylna od strony ul. Piłsudskiego - stan projektowany.pdf)Rys nr 20 - elewacja tylna od strony ul. Piłsudskiego - stan projektowany.pdf
Download this file (Rys nr 21 - elewacja od strony ul. Piłsudskiego - zestawienie okien.pdf)Rys nr 21 - elewacja od strony ul. Piłsudskiego - zestawienie okien.pdf
Download this file (Rys nr 22 - elewacja od strony placu Szarych Szeregów - zestawienie okien.pdf)Rys nr 22 - elewacja od strony placu Szarych Szeregów - zestawienie okien.pdf
Download this file (Rys nr 23 - elewacja od strony al. Wojska Polskiego - zestawienie okien.pdf)Rys nr 23 - elewacja od strony al. Wojska Polskiego - zestawienie okien.pdf
Download this file (Rys nr 24 - elewacja od strony al. Wojska Polskiego - zestawienie okien.pdf)Rys nr 24 - elewacja od strony al. Wojska Polskiego - zestawienie okien.pdf
Download this file (Rys nr 25 - elewacja tylna od strony al. Wojska Polskiego- zestawienie okien.pdf)Rys nr 25 - elewacja tylna od strony al. Wojska Polskiego- zestawienie okien.pdf
Download this file (Rys nr 26 - elewacja tylna od strony ul. Piłsudskiego - zestawienie okien.pdf)Rys nr 26 - elewacja tylna od strony ul. Piłsudskiego - zestawienie okien.pdf
Download this file (Rys nr 27 - Zestawienie okien.pdf)Rys nr 27 - Zestawienie okien.pdf
Download this file (Rys nr 3 - Rzut dachu - stan istniejący.pdf)Rys nr 3 - Rzut dachu - stan istniejący.pdf
Download this file (Rys nr 4 - Przekrój A-A - stan istniejący.pdf)Rys nr 4 - Przekrój A-A - stan istniejący.pdf
Download this file (Rys nr 5 - elewacja od strony ul. Piłsudskiego - stan istniejący.pdf)Rys nr 5 - elewacja od strony ul. Piłsudskiego - stan istniejący.pdf
Download this file (Rys nr 6 - elewacja od strony placu Szarych Szeregów - stan istniejący.pdf)Rys nr 6 - elewacja od strony placu Szarych Szeregów - stan istniejący.pdf
Download this file (Rys nr 7 - elewacja od strony al. Wojska Polskiego - stan istniejący.pdf)Rys nr 7 - elewacja od strony al. Wojska Polskiego - stan istniejący.pdf
Download this file (Rys nr 8 - elewacja od strony al. Wojska Polskiego - stan istniejący.pdf)Rys nr 8 - elewacja od strony al. Wojska Polskiego - stan istniejący.pdf
Download this file (Rys nr 9 - elewacja tylna od strony al. Wojska Polskiego - stan istniejący.pdf)Rys nr 9 - elewacja tylna od strony al. Wojska Polskiego - stan istniejący.pdf
Download this file (Str tyt. Przedmiar.pdf)Str tyt. Przedmiar.pdf
Download this file (Str tyt. Przedmiar_1.pdf)Str tyt. Przedmiar_1.pdf

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRAC:

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU USŁUGOWO-BIUROWYM POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W SZCZECINIE          

 

ADRES  :                    SZCZECIN AL. WOJSKA POLSKIEGO 63

                                     DZIAŁKA O NR GEOD 20/1, OBRĘB 1033

 

ZAMAWIAJĄCY: Polski Czerwony Krzyż - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.:

Przebudowa instalacji gazowej wewnętrznej dla kotłowni gazowej w budynku usługowo-biurowym PCK w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 63.

 

Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2019 r., w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, pok. nr 3/14 - sekretariat.

Prosimy w ofercie wskazać okres udzielonej przez Państwa gwarancji na wykonane roboty.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, oraz warunków zamówienia znajdują się w załącznikach.

Liczymy na indywidualne potraktowanie cenowe naszej organizacji, która posiada statut pożytku publicznego i powołana została do „...zapobiegania cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych...” /Statut PCK/.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin