"Są chwile, by działać, i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los"

                                                                                                                                                       Paulo Coelho

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł na zawsze Mirosław Mazurek -  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, członek Polskiego Czerwonego Krzyża od 1976 roku

 

 

Mirosław Mazurek był  wybitnym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża na szczeblu lokalnym, a także okręgowym. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji społecznych. Od 1993 roku był prezesem Klubu HDK PCK przy Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym PCK w Szczecinie, w latach 2003 - 2014 był członkiem prezydium Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Szczecinie, pełniąc od 2005 do 2013 roku funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Od 2014 roku był członkiem Okręgowej Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa, a od 2016 roku także członkiem Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

Swoją osobowością potrafił zainteresować młodzież do oddawania krwi, przeprowadzając pogadanki na temat honorowego oddawania krwi i otwarte akcje poboru krwi w szczecińskich szkołach i uczelniach.

Za działalność na rzecz upowszechniania honorowego krwiodawstwa odznaczony i wyróżniony wieloma odznakami i odznaczeniami,  m.in. w roku 1999 „Kryształowym Sercem”, w 2004 roku Złotym Krzyżem Zasługi, w 2006 roku: Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia, Odznaką „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu oraz Złotą Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu  w Gdyni.

Z głębokim żalem

Członkowie Zarządu, pracownicy, członkowie i wolontariusze

Polskiego Czerwonego Krzyża Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego w Szczecinie.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin