"Są chwile, by działać, i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los"

Paulo Coelho

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła na zawsze Mirosława Kaduszko -  aktywna działaczka Polskiego Czerwonego Krzyża na szczeblu okręgowym

Ceremonia pogrzebowa  odbędzie się  na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie 8 lutego br.
o godzinie 13.15 – Kaplica boczna.

Mirosława Kaduszko działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu rozpoczęła w 1960 roku. Początkowo pełniła funkcję opiekuna szkolnego koła PCK i drużyny medyczno – sanitarnej w Technikum Łączności w Szczecinie, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 w Szczecinie. Po przejściu   do pracy
w Kuratorium Oświaty kontynuowała swoją działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu, uczestnicząc aktywnie w pracach Wojewódzkiej Komisji Młodzieżowej, później w Wojewódzkiej Radzie Młodzieżowej pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej. Na IX Zjeździe Okręgowej Rady Reprezentantów  PCK została wybrana do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PCK w Szczecinie, jako wiceprezes Zarządu. Podczas kadencji 1997 – 2001 była członkiem Zarządu Okręgowego PCK  w Szczecinie. Przez trzy kadencje pełniła funkcję przewodniczącej Okręgowej Rady Młodzieżowej PCK w Szczecinie.
W latach 2002 – 2005 brała czynny udział w pracach Okręgowej Rady Młodzieżowej PCK  
w Szczecinie, jako jej członek honorowy.

Nieoceniony wkład wniosła p. Mirosława Kaduszko w powstanie od 1996 roku i działalność Komisji Upowszechniania Prawa Międzynarodowego przy oddziale okręgowym PCK w Szczecinie. Do  sukcesów komisji należy zaliczyć organizację konkursów MPH dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych  z terenu województwa  zachodniopomorskiego – pioniera tej formy działalności w skali kraju.

W październiku 2010 roku wzięła udział we współorganizowanej przez ZOO PCK  w Szczecinie I Międzynarodowej Konferencji Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt.  „Global Security, International Law and Humanitarian Action in a World in Transition”.

Za prowadzoną działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża została odznaczona:

  • w 1975 roku  Odznaką Honorową PCK IV st.;
  • w 1981 roku  Odznaką Honorową PCK III st.;
  • w 1987 roku  Odznaką Honorową PCK  II st.;
  • w 1994 roku  Odznaką Honorową PCK    I st.;
  • w 1996 roku wyróżnieniem „Kryształowe Serce”;
  • w 2000 roku  wyróżniona Listem Pochwalnym Wojewody Zachodniopomorskiego z okazji 55 – lecia PCK na Pomorzu Zachodnim.

 

Za poniesiony wkład w krzewieniu idei czerwonokrzyskich i kształtowaniu postaw humanitarnych wśród młodzieży wyrazy szacunku i podziękowania z głębokim żalem  składają:

Członkowie Zarządu  Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego  PCK w Szczecinie,

Młodzież PCK, członkowie, wolontariusze i pracownicy PCK.

 

 Cześć Jej pamięci

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin