PODSUMOWANIE PROGRAMÓW HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

Dzielą się krwią, bo mają świadomość, że jest to „dar życia”. W swojej codziennej pracy często doświadczają sytuacji, w których jest ono zagrożone. Dlatego nie dziwi fakt ich zaangażowania się w honorowe krwiodawstwo.

 

27 lutego2019 rokuw Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie odbyło się uroczyste podsumowanie programów honorowego krwiodawstwa. Spotkanie nie przypadkowo zostało zorganizowane z jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, gdyżto właśnie Komenda Powiatowa PSP w Stargardzie zdobyłana szczeblu okręgowymI miejsce jako najaktywniejsza Jednostka PSPw XIII edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

W uroczystości udział wzięli: Prezydent Miasta Stargard Rafał Zając, z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Marek Popławski, Kierownik Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie mjr Arkadiusz Szymczak, uczestnicy Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” tj. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie, Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie, zwycięzcy etapu centralnego XV edycji Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych pn. „Młoda Krew Ratuje Życie” – przedstawiciele Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie oraz przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża w osobach: Anna Myślińska członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie, Marek Rak przewodniczący Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa ZOO PCK w Szczecinie, Joanna Łaskarzewska  Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie oraz Jerzy Bochenek Członek Honorowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Ogółem w kraju do XIII edycji Programu przystąpiło 40 jednostek Państwowej Straży Pożarnej, 144 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie 2.641 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa w 2018 roku. W efekcie realizacji Programu od 1 stycznia do 10 grudnia 2018 roku w 13 Okręgach, które złożyły sprawozdanie pozyskano od strażaków i osób przez nich zachęconych 6.588 litrów krwi. Analiza danych dostarczonych z okręgów pozwoliła wyłonić najaktywniejsze jednostki PSP, OSP oraz najaktywniejszych strażaków.

 

W województwie zachodniopomorskim do Programu przystąpiło 5 jednostek, tj. 4 jednostki PSP i 1 jednostka OSP. Jednak sprawozdania przedłożyły tylko Komendy PSP. W ramach realizacji Programu pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 110,800 litrów krwi. 

 

Podczas spotkania wręczono upominkiufundowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz upominki i statuetki ufundowane przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinieoraz podziękowano za wspieranie działań Polskiego Czerwonego Krzyża w krzewieniu idei honorowego krwiodawstwa – dzielenia się z drugim człowiekiem najcenniejszym lekiem – KRWIĄ w środowisku szkolnym i strażackim.

 

Akcje promocyjne połączone z pobieraniem krwi realizowane były od 2 stycznia do 14 grudnia 2018 r.

W kategorii  – Najaktywniejsza Jednostka PSP:

I miejsce  zdobyła Komenda Powiatowa PSP w Stargardzie

 II miejsce – Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie

III miejsce – Komenda Miejska PSP w Szczecinie

 

Młodszy kpt.Mirosław Kacprzak i st. Sekcyjny Mariusz Dudojć preses Klubu HDK w Komendzie Powiatowej PSP w Stargardzie podsumowując 10-letnią działalność klubu podkreślili, że pomaganie mają we krwi. Wiedzą jak ważna jest krew w ratowaniu życia, dlatego wspierają działania PCK związane promocją krwiodawstwa. Mateusz Brochocki z OSP w Kolinie wraz ze swoimi kolegami przyłączyli się do działań strażaków ze Stargardu, można więc powiedzieć, że jest to ich wspólny sukces.

 

Aspirant Piotr Grotek z Komendy Wojewódzkiej Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie został wyróżniony w kategorii - Najaktywniejszy Strażak Indywidualny.

Jak twierdzi oddawanie krwi nie jest trudne w towarzystwie honorowych dawców krwi. Chwila strachu w momencie ukłucia, a później duża ilość endorfin wytworzonych z zadowolenia, że można komuś pomóc. Jego zdaniem tej bezinteresownej pomocy polegającej na oddawaniu krwi nie można niczym zastapić. Dlatego tak ważne jest promowanie tego typu działań, a najlepiej to robić dając dobry przykład.

 

Prezydent Stargardu Rafał Zając gratulując Strażakom - Honorowym Dawcom Krwi i społecznikom dzięki, którym udaje się promować krwiodawstwo; przypomniał o staraniach PCK związanych z utworzeniem w Stargardzie stałego punktu poboru krwi. Jego zdaniem mobilna forma nie odpowiada mieszkańcom miasta. Dlatego jeśli uda się organizacji uzyskać zgodę, decyzję na utworzenie stacjonarnego punktu,to samorząd pomoże w jego organizacji. PCK posiada potencjał lokalowy - powiedział, a miasto postara się wesprzeć PCK w przygotowaniu lokalu do potrzeb poboru krwi.

Krwiodawcy ze Stargardu chcą nie tylko dzielić się najcenniejszym darem - "krwią", ale również spotykać się w swoim gronie, aby zachęcać innych do tego jakże szlachetnego działania.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie upominków PCK i RCKiK w Szczecinie dla Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie za zajęcie I miejsca na szczeblu ocentralnym wXV edycji Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pn. „Młoda Krew Ratuje Życie”.

SzkołazajęłaI miejsce za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa.

Nauczycielki Joanna Tyczkowska i Izabela Szczęsna -Hajdas opowiedziały o tym jak rok temu powstał pomysł, żeby zorganizować akcję poboru krwi uświetniającą 10-lecie szkolnego koła PCK. Pijawki bo taka jest nazwa tego koła skupiają uczniów i nauczycieli, którzy honorowo oddają krew. Przez te wszystkie lata oddali ponad 700 litrów krwi. Wszystkie działania Pijawek wspiera dyrektor szkoły, który co warto podkreślić jest również Honorowym Dawcą Krwi. Wyróżniona w ogólnopolskim konkursie akcja związana była nie tylko z małym jubileuszem Pijawek, ale również z 65 -leciem szkoły, z 60-leciem Ruchu Honorowego KrwodawstwaPCK i  ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. "Pokonujemy rocznicowe progi", to było hasło akcji, zorganizowanej przez uczniów, nauczycieli i absolwentów Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie.

 

Na zakończenie spotkania serdecznie pogratulowanohonorowym dawcom krwi, a w szczególności wyróżnionym szkołom, jednostkom PSP i druhom oraz zaproszonostrażaków do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie - Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

 

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin