W  dniu 15 marca 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie  Oddziału ZOO PCK w Szczecinie uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego przystąpili do etapu okręgowego  XXVII  Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

 Patronat honorowy  nad  XXVII edycją Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK objęli:  

  • Minister Edukacji Narodowej,
  • Główny Inspektor Sanitarny,
  • Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS,
  • Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia,
  • Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (który dla laureata kat. II przekazał indeks na wybrany kierunek Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).

Partnerem Olimpiady jest Coca-Cola HBC Polska, natomiast partnerem merytorycznym – Studenckie Koło Dietetyków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

We wszystkich etapach olimpiady udział wzięło 439 uczniów z 40 szkół z terenu woj. zachodniopomorskiego.

Trzynastu uczestników podczas etapu okręgowego  reprezentowało  szkoły z następujących miejscowości: Dobrej, Kołobrzegu,   Koszalina,  Rzeplina, Sądowej, Stargardu i Szczecina.

Komisja na spotkaniu, które odbyło się  w dniu 13.03.2019 r. dokonała sprawdzenia i oceny prac przygotowanych przez uczestników olimpiady z przeprowadzonych akcji prozdrowotnych związanych tematycznie z promocją zdrowia, przeprowadzonych w szkole, bądź w swoim lokalnym środowisku.

15.03.2019 r. w siedzibie ZOO PCK w Szczecinie- uczniowie  rozwiązywali test składający się z 40 pytań.

Po sprawdzeniu testu i prac z akcji prozdrowotnych nastąpiło podsumowanie punktacji  i  ogłoszenie  wyników konkursu oraz  wręczenie nagród.

 

W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych:

        I     miejsce –  Kamil z III Gimnazjum - Szkoła  Podstawowa  Nr 7 w Kołobrzegu;

        II   miejsce   Emilia z  Gimnazjum  Nr  42 w  Szczecinie;

        III miejsce   –  Katarzyna z Gimnazjum  Nr 4 w Koszalinie;

                                                

W  kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

        I     miejsce  -   Natalia  z  I  LO  w  Stargardzie;

        II   miejsce   –  Natalia z  V  LO w ZS Nr 2 w Koszalinie;

       III  miejsce  –  Alicja z   Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu;       

              

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymali  dyplomy  oraz  nagrody.  Pozostali  uczestnicy    wraz  z  opiekunami  otrzymali  podziękowania  za udział w konkursie oraz gadżety PCK.

Wszystkim  uczestnikom dziękujemy za udział w olimpiadzie,  zwycięzcom serdecznie gratulujemy za zajęcie wysokich lokat w eliminacjach okręgowych, a opiekunom składamy podziękowanie  za przygotowanie uczniów do olimpiady.

Zwycięzcy etapu okręgowego: Natalia i Kamil,  którzy zajęli pierwsze miejsca w swych kategoriach, zakwalifikowali  się  do finału   XXVII edycji Ogólnopolskiej  Olimpiady  Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, podczas której  będą reprezentowali  Zachodniopomorski   Oddział Okręgowy PCK  w Szczecinie.

 

Etap krajowyodbędzie się w dniach 24 – 26 maja 2019 r.

Dla zwycięzcy Rektor Uniwersytetu w Łodzi przekazał indeks na wybrany kierunek Wydziału Nauk o ZdrowiuUniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy uczniów  klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji olimpiady, która odbędzie się już w grudniu br.

 

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin