Wdniu 11 maja 2019 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbyła się akcja plenerowa pn. „PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA ADRESOWANA DO MIESZKAŃCÓW SZCZECINA” (w ramach umowy o realizację zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Szczecin).

Celem projektu było edukowanie i dostarczenie  wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia, w tym:

  • promowanie wśród dorosłych, młodzieży, dzieci postaw i zachowań prozdrowotnych;
  • wzmocnienie działań społecznych na rzecz zdrowia, w tym racjonalnego odżywiania się, planowania żywienia indywidualnego dla osób w różnym wieku, zdrowych i chorych,planowanie jadłospisu, opracowanie diety;
  • szeroka popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa;
  • dostarczenie teoretycznej wiedzy z zakresu historii przed - i powojennej oraz roli organizacji pozarządowych na przykładzie Polskiego Czerwonego Krzyża w budowaniu służby zdrowia, a także pomocy społecznej;
  • integracja różnych stowarzyszeń i instytucji państwowych, które współpracują i edukują  na rzecz profilaktyki i zdrowego stylu życia.

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin