GALA JUBILEUSZOWA „OD 100 LAT WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH”

31 sierpnia w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie odbyła się Gala Jubileuszowa Polskiego Czerwonego Krzyża  pod hasłem  „OD 100 LAT WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH”. 

Patronat honorowy objęli: Wojewoda Zachodniopomorski p. Tomasz Hinc, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego p. Olgierd Geblewicz i Prezydent Miasta Szczecin p. Piotr Krzystek. Patronat medialny objęły: Telewizja Polska S.A. Oddział w  Szczecinie oraz  Polskie Radio Szczecin S.A.

Współorganizatorem wydarzenia była Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie.

Głównym celem Gali Jubileuszowej była promocja wartości humanitarnych oraz podkreślenie znaczenia pracy społecznej na rzecz drugiego człowieka. PCK zawsze, przy każdej okazji promuje Wolontariat, a także zachęca mieszkańców regionu do wyjścia z domu  i angażowania się w sposób systematyczny i długoterminowy w życie lokalnej społeczności. Rozbudowuje poczucie przynależności do wspólnoty oraz upowszechnia  lokalną historię. Nic więc dziwnego, że Gali towarzyszyły wystawy: wewnętrzna w Muzeum Narodowym, Centrum Dialogu "PRZEŁOMY" w Szczecinie i zewnętrzna przy Placu Solidarności 1 w Szczecinie, które prezentowały historię PCK w powiązaniu z historią Pomorza Zachodniego.

Przybyłych na Galę gości powitałaPrezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Lucyna Rogańska,  słowami Ignacego Mościckiego, które wypowiedział na Zamku Królewskim, 14 czerwca 1935 roku.

 „Polski Czerwony Krzyż to:

Przeszłość, którą pamięta każdy żołnierz.

Teraźniejszość, widoczna na wielu placówkach społecznego czynu.

Przyszłość, która wymaga zorganizowanego wysiłku całego społeczeństwa dla zapewnienia pełni sił w każdym przypadku”.

 

W uroczystości wzięli udziałprzedstawiciele:  Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Województwa Zachodniopomorskiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Kuratorium  Oświaty, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; Rady Miasta Szczecin, Miasta Łobza, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, pracowników samorządów terytorialnych – Dyrektorów oraz Kierowników Wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Miasta Szczecin,  szczecińskich placówek służby krwi, szkół, firm i instytucji współpracujących z Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie,przedstawiciele Niemieckiego Czerwonego Krzyża ze Shwerina, przedstawiciele oddziałów okręgowych Polskiego Czerwonego Krzyżaz terenu całej Polski, Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Problemowych Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża  w Szczecinie, prezesi oraz pełnomocnicy Polskiego Czerwonego Krzyża w placówkach rejonowych województwa zachodniopomorskiego, członkowie Komitetu Honorowego do spraw obchodów 100.lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w województwie zachodniopomorskim oraz członkowie Komisji Historycznej Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża; Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, długoletni członkowie, pracownicy organizacji PCK, wolontariusze zaangażowani w działania w zakresie pomocy społeczneji promocji zdrowia, prezesi Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża,przedstawiciele szkół- laureaci Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pn. „Młoda Krew Ratuje Życie”, laureaci konkursu na znaczek PCK oraz projektanci karty pocztowej wraz z datownikiem okolicznościowym, jak również przedstawiciele środków masowego przekazu.

 

Podczas jubileuszowej uroczystości za dotychczasową działalność i zaangażowanie uhonorowano członków PCK oraz instytucje wspierające działalność PCK OdznakąHonorowąPolskiego Czerwonego Krzyża, która jest zaszczytnym wyróżnieniem za zasługi wurzeczywistnianiu humanitarnej misji, celu i zadań Stowarzyszenia.

 

Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża Pierwszego Stopnia zostali odznaczeni:

 1. KAZIMIERZ DZIECHCIOWSKI – członek Komisji Opieki i Pomocy Specjalnej Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża  w Szczecinie;
 2. LUCYNA ROGAŃSKA – prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
   

Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża Drugiego Stopnia zostali odznaczeni:

 1. CELINA KUPSKA – członek Komisji Opieki i Pomocy Specjalnej Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
 2. PRZEMYSŁAW MAŁECKI - wiceprezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

 

Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża Trzeciego Stopnia zostali odznaczeni:

 1. GRZEGORZ SZYMAŃSKI - wiceprezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

 

Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża Czwartego Stopnia zostali odznaczeni:

 1. MARIAN BOGUSZYŃSKI – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego;
 2. PIOTR ĆWIKŁA – Burmistrz Łobza
 3. JAROSŁAW KRAŚNIKOW – psycholog Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów                               w Szczecinie, wspierający działalność Wojskowego Klubu HDK PCK;
 4. GRZEGORZ MRÓZ – członek Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Straży Granicznej w Szczecinie;

 

Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża Czwartego Stopnia została wyróżniona:

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE

Za zaangażowanie w działania Polskiego Czerwonego Krzyża wręczono Medal Pamiątkowy „100.lecia Polskiego Czerwonego Krzyża” osobom fizycznym – działaczom, wolontariuszom i sympatykom Polskiego Czerwonego Krzyża oraz instytucjom wspierającym działalność PCK.

 

Medalem 100. lecia Polskiego Czerwonego Krzyża zostali wyróżnieni:

 1.  JACEK BEDNARZ – prezes Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
 2. ANINA BŁAŻEWICZ – prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża                                           w Kołobrzegu;
 3. MIROSŁAW BOROWSKI – przyjaciel Polskiego Czerwonego Krzyża, autor wielu wystaw obrazujących dorobek Polskiego Czerwonego Krzyża, w tym wystawy, którą można zobaczyć w Centrum Dialogu „Przełomy”;
 4. JACEK CEGIEŁA – Komendant Wojewódzki Policji;
 5. JOLANTA CHMARA – koordynator zadań publicznych w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu;
 6. JAKUB CICHOCKI – prezes Klubu HDK PCK „Krwilijka” przy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w Szczecinie;
 7.  IWONA DRUSEWICZ – Starszy Instruktor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
 8. KAZIMIERZ DZIECHCIOWSKI – członek Komisji Opieki i Pomocy Specjalnej Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża                                        w Szczecinie;
 9.  JÓZEF FORIASZ  – wiceprezes, a następnie członek Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w latach 1994 - 2012;
 10. RENATA GAŁAJ-DEMPNIAK dr hab. prof. Uniwersytetu Szczeciński - członek Komisji Historycznej Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża                                               w Szczecinie;
 11. RYSZARD GAN – Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie;
 12. PREGINA GOMÓŁKA – Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1990 – 2007;
 13.  RADOSŁAW GRZESIUK – członek Polskiego Czerwonego Krzyża, specjalista od spraw niemożliwych – wolontariusz obsługujący stronę internetową Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
 14.  MARIA ILNICKA-MĄDRY – przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;
 15. MAŁGORZATA JAKUSZEWSKA – pełnomocnik Delegatury Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Dębnie;
 16. ROMUALD JUCHNIEWICZ – prezes Klubu HDK PCK przy Delegaturze Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gryfinie;
 17. CZESŁAWA KAPEJA – Główna Księgowa Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
 18. RENATA KAPKA – koordynator zadań publicznych w Delegaturze Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Dębnie;
 19. MAŁGORZATA FURGA –przyjaciel Polskiego Czerwonego Krzyża, redaktor Radia Szczecin, członek Komisji Historycznej Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
 20. ZBIGNIEW KEJS – prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża                            w Baniach;
 21. HENRYK MAJ – prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Skolwin”;
 22. PRZEMYSŁAW MAŁECKI – wiceprezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
 23. JAROSŁAW NOWAK – prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w latach 2004 - 2016;
 24. GRAŻYNA PACIEJEWSKA – Starszy Instruktor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
 25. Henryk PUCHALSKI – organizator, a następnie kierownik Banku Krwi w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie;
 26. RAFAŁ RANIOWSKI – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
 27. LUCYNA ROGAŃSKA – prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
 28.  Mariola ROGULSKA – sekretarz Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu;
 29. DANUTA SAWICKA – pełnomocnik Delegatury Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Dębnie poprzednich kadencji;
 30. MAREK STANKIEWICZ – prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża                                        w Stargardzie;
 31. ZDZISŁAW SZMIT – prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża                      w Nowogardzie;
 32. GRZEGORZ SZYMAŃSKI – wiceprezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
 33. BARTŁOMIEJ TOSZEK dr hab. Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Komisji Historycznej Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża                                         w Szczecinie;
 34. CZESŁAW ULAS - pełnomocnik Delegatury Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gryfinie;
 35. ZBIGNIEW WEGNER – prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

 

Medalem Pamiątkowym „100.lecia Polskiego Czerwonego Krzyża”zostały wyróżnione następujące instytucje wspierające działalność Polskiego Czerwonego Krzyża.

 1. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE;
 2. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE;
 3. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO;
 4. URZĄD MIASTA SZCZECIN;
 5. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE;
 6. KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE;
 7. WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE;
 8. WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE;
 9. REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE;
 10. POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE;
 11. POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE;
 12. REDAKCJA KURIERA SZCZECIŃSKIEGO SP. Z O.O.;
 13. POLSKIE RADIO SZCZECIN SA;
 14. KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA PRZY ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W SZCZECINIE;
 15. ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA                               W SZCZECINIE.

 

W związku z przypadającym w roku ubiegłym Jubileuszem 60.lecia Honorowego Krwiodawstwa wręczono również medal okolicznościowy 60.lecia Honorowego KrwiodawstwaPolskiego Czerwonego Krzyżapod hasłem „POKOLENIA W HONOROWYM KRWIODAWSTWIE”.

Medalem 60 lecia Honorowego Krwiodawstwa zostali  wyróżnieni:

 1. Antoni BEKRYCHT – członek Polskiego Czerwonego Krzyża od 32 lat;
 2. Radosław GRZESIUK – członek Polskiego Czerwonego Krzyża od 7 lat.

 

Ponadto podczas uroczystości podsumowano na szczeblu okręgowym XVIedycję Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod nazwą „Młoda Krew Ratuje Życie” orazkonkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego dotyczącego obchodów setnej rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża z elementami Województwa Zachodniopomorskiego.

Kolejną inicjatywą w ramach obchodów 100.lecia Polskiego Czerwonego Krzyża było wydanie karty pocztowej oraz okolicznościowego stempla pocztowego przy współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie, za co złożono podziękowania projektantom karty pocztowej wraz  z datownikiem okolicznościowym.

Galę zakończyłwystęp artystów Opery na Zamku w Szczecinie.

 

Otrzymaliśmy od Państwa wiele podziękowań, gratulacji i życzeń, m.in. od: Marszałka i Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecina, Przewodniczącej Rady Miasta Szczecin, Burmistrza Miasta Łobza, Dyrektora CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Dyrektora Domu Kultury „Słowianin” w Szczecinie, Dyrektor SP nr 65 w Szczecinie wraz ze współpracownikami i uczniami. Od Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie otrzymaliśmy  Medal Pamiątkowy  z okazji 100-lecia TPD.

Gala Jubileuszowa została sfinansowana ze środków Gminy Miasto Szczecin w ramach zadania publicznego pod tytułem "GALA JUBILEUSZOWA ph. OD 100 LAT WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH" oraz środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania publicznego pod nazwą "WSPIERANIE I AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ INSPIROWANIE  DO DZIAŁANIA, ZABAWĘ I POMAGANIE".

 

Wszystkim obecnym na uroczystościserdecznie dziękujemy.

 

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin