PUNKT SOCJALNY ZOO PCK WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 23 MARCA 2020 ROKU (PONIEDZIAŁEK)

DZIAŁALNOŚĆ WZNAWIA PUNKT SOCJALNY /ŁAŹNIA

BUDYNEK PCK W SZCZECINIE, AL. WOJSKA POLSKIEGO 63

Łaźnia czynna jest w poniedziałki i wtorki

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych)
 w godz. 7.00 – 14.45

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin