W związku z realizacją zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora” w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, zapraszamy do współpracy Pracownie Architektoniczne. Więcej informacji w załączniku. Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 18.09.2017r do godziny 12.00

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin