Image1\
 
 

22 – 26 LISTOPADA TO DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

CZERWONOKRZYSKIE ŚWIĘTO DARCZYŃCÓW ZDROWIA I ŻYCIA

 

Dni Honorowego Krwiodawstwa w 2015 roku w województwie zachodniopomorskim mają szczególny charakter, gdyż obchodzone są w roku Jubileuszu 70-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim.

Polski Czerwony Krzyż działalność swoją rozpoczął 22 czerwca 1945 roku, przejmując na siebie opiekę nad repatriantami napływającymi ze wschodu jak i zachodu. Za pośrednictwem PCK dziesiątki tysięcy rodzin odnajdywało swoich bliskich, otrzymywało dokumenty, korzystało z rozdawanej odzieży, posiłków, paczek żywnościowych. PCK prowadził szpitale, punkty i pociągi sanitarne, leczył chorych, wykonywał dezynfekcje.

Największym wydarzeniem tego okresu na ziemiach odzyskanych było uruchomienie w 1946 roku Okręgowego Szpitala przy Unii Lubelskiej na 630 łóżek, a jego wyposażenie pochodziło z Amerykańskiego i Kanadyjskiego Czerwonego Krzyża. W 1948 roku przy szpitalu powstała pierwsza na Pomorzu placówka pod nazwą „Stacja Przetaczania i Konserwacji Krwi”.

Od 1948 roku zmieniła się sytuacja i życie w powojennym kraju. Państwo zaczęło przejmować od PCK zakłady lecznicze, opiekuńcze, a także stacje krwiodawstwa wraz z wyposażeniem (m.in. sanitarki) na rzecz „Społecznej służby zdrowia”.

Polski Czerwony Krzyż widząc jednak wzrost znaczenia krwi w lecznictwie oraz problemy z jej zdobyciem przez placówki lecznictwa podjął się odpowiedzialnego i trudnego zadania – werbowania dawców krwi, którą systematycznie prowadzi od 1958 roku do dnia dzisiejszego.

Krew stała się symbolem życia, nieocenionym skarbem, który może uratować życie lub przywrócić zdrowie. Dotychczas pobierane ilości krwi, za które dawcy otrzymywali zapłatę okazały się być niewystarczające do zaspokojenia nawet bieżących potrzeb zakładów leczniczych. Prowadzono zakrojoną na szeroką skalę działalność uświadamiającą społeczeństwo o znaczeniu krwi w nowoczesnym lecznictwie. Bardzo trudne było przekonanie ludzi, że oddanie pewnej, niewielkiej ilości własnej krwi chorym, którzy jej potrzebują, w żadnym wypadku nie szkodzi zdrowiu własnemu.

Równocześnie od 1957 roku rozpoczęto propagowanie krwiodawstwa rodzinnego, tj. bezinteresownego oddania krwi przez członka rodziny chorego, który otrzymał krew w czasie pobytu w szpitalu.

W wyniku podjętych działań w 1958 r. zwerbowano w Polsce 2.216 honorowych dawców krwi i 11.393 dawców płatnych, w 1959 r. - liczba pozyskanych dawców honorowych wzrosła do 5.606, zwerbowano także 966 dawców rodzinnych, natomiast liczba dawców płatnych spadła do 2.389 Z kolei już w 1960 r. zwerbowano 29.342 honorowych dawców krwi i 7.000 płatnych. W kolejnych latach liczba oddających krew bezinteresownie rosła tak, że zmniejszały się problemy z zabezpieczeniem wszystkich potrzeb lecznictwa w tym zakresie.

Zorganizowanie tej akcji nie było prostym zadaniem. Trzeba było przeprowadzić wśród społeczności lokalnej działania uświadamiające znaczenie krwi, jako leku, a także zachęcić do bezinteresownego oddawania krwi. Przez te wszystkie lata udało się zbudować Ruch Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, który jest integralną częścią struktur PCK i obecnie w województwie zachodniopomorskim zrzesza ponad 1,5 tysiąca członków i wolontariuszy w 48 Klubach Honorowych Dawców Krwi. Poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, Honorowi Dawcy promują oraz upowszechniają ideały Ruchu, zjednując tym samym nowych sympatyków dla Organizacji i Ruchu HDK PCK.

W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w dniach 22 – 26 listopada. Te kilka listopadowych dni to święto wszystkich Czerwonokrzyskich Honorowych Dawców Krwi.

Jest to okazja do podziękowań: Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK, a także pracownikom Polskiego Czerwonego Krzyża za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddają nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę, jaką wykonują promując ideę honorowego krwiodawstwa.

W trakcie obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, podczas których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia i wyróżnienia, tj. odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża, Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz wiele innych okolicznościowych podziękowań.

W tych dniach również wielu młodych ludzi po raz pierwszy oddaje swoją krew. Tak jak ich starsze koleżanki i koledzy robią to z potrzeby serca, mówiąc po prostu, że tak trzeba. Oddając krew krwiodawcy pokazują, na czym polega idea braterstwa. Dzieląc się swoją krwią z drugim człowiekiem mogą przywrócić mu zdrowie, a często także uratować życie i za to im dziękujemy.

 

Jak powiedział prekursor Czerwonego Krzyża Henry Dunant – „Wszyscy mogą w ten czy inny sposób … każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił – przyczynić się w jakimś stopniu do (…) szlachetnego dzieła”.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin