Pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC dla dorosłych osób

przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

 

Miejsce pracy:

Polski Czerwony Krzyż

Oddział Rejonowy w Stargardzie

ul. Limanowskiego 24, 73 – 110 Stargard

Termin rozpoczęcia stosunku pracy: 01.07.2018 r.

 

Stanowisko: PSYCHOLOG

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • minimum półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla
  osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningów zachowań społecznych
 • doświadczenie w świadczeniu poradnictwa psychologicznego
 • doświadczenie w przygotowywaniu indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego oraz jego oceny wyników   
 • znajomość obsługi komputera i programów MS Office
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, wysoka kultura osobista, empatia

 

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • świadczenie poradnictwa psychologicznego dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych
 • przygotowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco– aktywizującego dla uczestników placówki oraz ocena ich wyników
 • praca w zespole wspierająco - aktywizującym
 • organizacja różnego rodzaju  treningów dla uczestników ŚDS, m.in.:

- funkcjonowania w codziennym życiu (np.: dbania o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, trening kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi),

- umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (np. kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury),

- umiejętności spędzania czasu wolnego (np.: rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych)

 • świadczenie niezbędnej opieki dla uczestników ŚDS, w tym w załatwianiu spraw urzędowych i świadczeń zdrowotnych
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji określonej w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 09.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
 • współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym mająca na celu zapewnienie integracji społecznej uczestników ŚDS.

 

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • pracę w miłej atmosferze z profesjonalną kadrą
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • dużą różnorodność i dynamikę pracy
 • poznanie struktury pracy organizacji pozarządowej o charakterze międzynarodowym

 

Osoby spełniające powyższe warunki prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   z dopiskiem  OFERTA PRACY w ŚDS w Stargardzie. Oferta ważna do 27 czerwca 2018 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychdo aplikacji prosimy dołączyć

 1.Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych rekrutacji o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko psychologa przez Polski Czerwony Krzyż  z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa

2. Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach ( niekoniecznie) o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przez Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14,

 

Klauzula Informacyjna

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Celem zbierania danych jest rekrutacja na stanowisko psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy typu AC w Stargardzie

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zatrudnienia pracowniana stanowisko psychologa . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział Pana/Pani w rekrutacji na stanowisko psychologa w ŚDS typu AC w Stargardzie

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz będą przetwarzane, w przypadku złożenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin