Image1\
 
 
W dniu 16 maja 2015 roku w siedzibie ZOO PCK w Szczecinie w ramach obchodów   „Światowego  Dnia   Czerwonego   Krzyża  i Czerwonego   Półksiężyca”  tradycyjnie zorganizowano XIX Okręgowy  Konkurs z Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.    
 
PCK  w:  Kołobrzegu,  Stargardzie  Szczecińskim i  Szczecinie.  
 
W konkursie udział wzięło we wszystkich jego etapach około 37 uczniów z 14 szkół  województwa zachodniopomorskiego.
              
Do etapu okręgowego przystąpiło 7  uczestników  ze szkół ponadgimnazjalnych.
Pierwsze trzy   miejsca zajęli następujący uczniowie:
 
I Miejsce       -   Łukasz Zienowicz     25 pkt.   z  Liceum Ogólnokształcącego Nr  5  w Szczecinie;
II Miejsce      -   Patrycja Romanko     22 pkt.   z  Liceum Ogólnokształcącego Nr  1  w Kołobrzegu;
III Miejsce     -   Michał Skórski       24 pkt.   z  XIV  Liceum  Ogólnokształcącego  w Szczecinie;
 
Uczestnicy etapu okręgowego  konkursu  MPH  rozwiązywali  test  pisemny zawierający 30 pytań, podczas którego musieli wykazać się znajomością historii Czerwonego Krzyża i MPH, ponadto wiedzą z zagadnień dotyczących międzynarodowego  prawa konfliktów  zbrojnych, w tym   4   Konwencji   Genewskich   i  2   Protokołów  Dodatkowych do Konwencji  Genewskich  oraz bieżącą wiedzą   medialną  w  dziedzinie   najnowszych spraw i  konfliktów dotyczących MPH.
             
Słowa uznania należą się uczestnikom konkursu, którzy wykazali się dużą wiedzą w dziedzinie  Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz ich opiekunom przygotowującym uczniów do konkursu. 
 
Zwycięzcy  trzech  pierwszych miejsc w konkursie  otrzymali  dyplomy  wraz  z  nagrodami w postaci: Smartfonu, czytnika E-book oraz słuchawek bezprzewodowych ufundowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także nagrody książkowe ufundowane przez ZOO PCK w Szczecinie. 
 
Nad  przebiegiem   konkursu  czuwała  komisja  oceniająca, której  serdecznie  dziękujemy za pracę włożoną w jego realizację  oraz  pomoc w szerzeniu wiedzy w dziedzinie MPH.
Imprezę  umilił  i  uatrakcyjnił  smaczny  poczęstunek  w  formie  cateringu  zasponsorowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Zwycięzcom konkursu  gratulujemy, a na ręce Pana Marszałka i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, składamy gorące podziękowania i wyrazy wdzięczności za pomoc w przygotowaniu czerwonokrzyskiego przedsięwzięcia, życząc   jednocześnie wiele satysfakcji z podejmowanych działań.
 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział  i pomoc w realizacji  konkursu i serdecznie zapraszamy uczniów w przyszłym roku do jego  jubileuszowej XX edycji.
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin