Image1\
 
 

XX Jubileuszowa edycja Okręgowego Konkursu Polskiego Czerwonego Krzyża  z Upowszechniania  Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym 7 maja 2016 roku.

 

W 2016 roku Zachodniopomorski  Oddział  Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie jest organizatorem XX Jubileuszowej   edycji Okręgowego Konkursu Polskiego Czerwonego Krzyża  z Upowszechniania  Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

 Z radością pragniemy  poinformować, że  w ramach świętowania obchodów  „Tygodnia   PCK”  i   „Światowego   Dnia   Czerwonego   Krzyża   i  Czerwonego   Półksiężyca”  w   dniu   7  maja   br.  odbędzie się w  godzinach  od  11.00   do  14.00 w siedzibie tut. Oddziału,tj. al. Wojska Polskiego 63  (wejście od ul. Piłsudskiego) III piętro, sala multimedialna ww. konkurs, który skierowany jest  do  młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

 

Patronat honorowy nad XX Jubileuszowym  Okręgowym Konkursem Upowszechniania  Wiedzy       o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym przyjęła Pani Anna Mieczkowska członek Zarządu  Województwa Zachodniopomorskiego oraz   Pani   Magdalena Zarębska Kulesza Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie

                                        

Celem Konkursu jest jak najszersze spopularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu historii  Czerwonego Krzyża i MPH, a zwłaszcza zasad i norm prawnych dotyczących praw człowieka, które powinny być przestrzegane  w czasie wojny. Uczniowie muszą wykazać się również   znajomością   4-ch Konwencji  Genewskich 1949r.  i  dwóch protokołów dodatkowych do Konwencji Genewskich 1977 r. oraz wiedzą prasową i medialną w tym zakresie.

 

W  konkursie  udział   weźmie  20  uczestników   reprezentujących  szkoły   ponadgimnazjalne z następujących miejscowości:  z  Kołobrzegu, Sławna,  Świdwina, Nowogardu, Stargardu  i Szczecina.

 

Uczniowie przystąpią do  testu składającego się z 30 pytań.

 

Zwycięzcy otrzymają   nagrody ufundowane  przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz dyplomy i wydawnictwa książkowe  ufundowane przez ZOO PCK w Szczecinie.

 

Zapraszamy uczestników  wraz z opiekunami do udziału w etapie  finałowym  konkursu.

 

Z czerwonokrzyskim  pozdrowieniem.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin