Image1\
 
 
Zachodniopomorski  Oddział  Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie uprzejmie informuje, że  w ramach obchodów   „Tygodnia   PCK” z okazji   „Światowego   Dnia   Czerwonego   Krzyża   i  Czerwonego   Półksiężyca”  w   dniu   16  maja   br.  w  godzinach  od  11.00   do  14.00 w siedzibie tut. Oddziału, tj. al. Wojska Polskiego 63  (wejście od ul. Piłsudskiego) III piętro, sala multimedialna odbędzie się  XIX  edycja Konkursu PCK z Upowszechniania  Wiedzy Międzynarodowego Prawa Humanitarnego  na  szczeblu  okręgowym.
 
Konkurs skierowany jest  do  młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, w którym udział  weźmie  9 uczestników   reprezentujących  szkoły   z rejonów: Kołobrzegu,  Stargardu Szczecińskiego i Szczecina.
 
Celem Konkursu jest najszersze spopularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu historii  Czerwonego Krzyża i MPH, a zwłaszcza zasad i norm prawnych dotyczących praw człowieka, które powinny być przestrzegane  w czasie wojny. Uczniowie muszą wykazać się również   znajomością   czterech  Konwencji  Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r.1949r.  i  dwóch protokołów dodatkowych do Konwencji Genewskich z 1977 r. oraz wiedzą prasową i medialną w tym zakresie. 
          
Uczestnicy  będą rozwiązywali   w formie pisemnej  test składający się z 30 pytań. 
 
Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu.
Pomoc międzynarodowa w sytuacji klęsk i katastrof – wytyczne w zakresie wsparcia przez państwo-gospodarza.
 
Analiza polskiego prawodawstwa i systemu instytucjonalnego w świetle Wytycznych Unii Europejskiej w zakresie wsparcia przez państwo-gospodarza (Host Nation Support Guidelines) oraz Wytycznych IDRL Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Guidelines for the domestic facilitation and regulation of international disaster relief and initial recovery assistance, IDRL Guidelines)... 
 
W dniu 10 maja br. o godz. 11.00 w siedzibie  Zachodniopomorskiego  Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża  w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 63  odbyła się  XVIII edycja Konkursu Upowszechniania  Międzynarodowego Prawa Humanitarnego dla uczniów  ze szkół ponadgimnazjalnych  z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Patronat honorowy  nad  XVIII  Okręgowym Konkursem przyjęła Pani Anna Mieczkowska - członek Zarządu  Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
Warto wiedzieć, że konkurs okręgowy poprzedzony został eliminacjami rejonowymi, które w dniu 15 kwietnia br. przeprowadziły placówki PCK w:  Drawsku Pomorskim,  Kołobrzegu,  Koszalinie,   Stargardzie Szczecińskim i  Szczecinie. 
 Zachodniopomorski  Oddział  Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie uprzejmie informuje, że  w ramach świętowania obchodów  „Tygodnia   PCK”  i   „Światowego   Dnia   Czerwonego   Krzyża   i  Czerwonego   Półksiężyca”  w   dniu   10  maja   br.  w  godzinach  od  11.00   do  14.00 w siedzibie tut. Oddziału, tj. al. Wojska Polskiego 63  (wejście od ul. Piłsudskiego) III piętro, sala multimedialna odbędzie się  XVIII  edycja Konkursu PCK z Upowszechniania  Wiedzy Międzynarodowego Prawa Humanitarnego  na  szczeblu  okręgowym,  skierowana  do  młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji i Polski Czerwony Krzyż serdecznie zapraszają nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału wII edycji certyfikowanego kursu e-learningowego pt. Odkrywamy Prawo Humanitarne.

 

Kurs rozpoczyna się 16.09.2013 r. i będzie bezpłatny. Na kolejne edycje można zapisywać się zgodnie z sylabusem zawartym na stronie internetowej znajdującej się pod adresem –  www.oph.ore.edu.pl.

 

Rejestracji na kurs będzie można dokonać od dnia 1.09.2013 r. Osoby, które miały konto na platformie e-kursy.ore.edu.pl, nie muszą zakładać nowego konta i mogą używać tego samego loginu i hasła.

 

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin