Image1\
 
 

8 maja 2021 r., w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża - Henriego Dunanta, obchodziliśmy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Z okazji tegorocznych obchodów Młodzież PCK organizowała w swoich lokalnych społecznościach akcje sportowe pod hasłem #dbajmyosiebie. Celem akcji było zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej, pomimo wielu ograniczeń związanych z pandemią. Działania realizowane były zarówno przez Szkolne Koła PCK, jak i Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK

W naszym regionie:

I. Aktywiści Klubu Morsów i Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie morsowali na Jeziorze Głębokim. Odbyła się również prezentacja plakatu na 100-lecie Młodzieży PCK przygotowanego przez podopiecznych i wolontariuszy Placówki Wsparcia Dziennego PCK  „Wesoła Chatka” w Szczecinie. Młodzież przedstawiła przygotowane hasła i wznosiła okrzyki  na cześć młodzieży, członków i wolontariuszy PCK. Po cudownie orzeźwiającej kąpieli odbyła się mała biesiada przy słodkościach i soku.

II. Działacze Szkolnego Koła PCK przy Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie spacerowali po Parku Miejskim im. Chopina, ćwiczyli na siłowni, grali w piłkę na orliku.

III. Członkowie Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie zorganizowali dla swoich koleżanek i kolegów  godzinę aktywności fizycznej  #dbajmyosiebie. Zajęcia odbyły się zdalnie, wykonano ćwiczenia rozciągające i usprawniające pracę stawów. 

IV. Grupa SIM przy Oddziale Rejonowym PCK w Koszalinie przeprowadziła akcję w mediach społecznościowych pod hasłem #JestemWolontariuszemPCK.

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin