Image1\
 
 
nosze
 
Prowadzimy szkolenia pierwszej pomocy dla młodzieży, przedstawicieli firm z różnych działów gospodarki, służb mundurowych np. żołnierzy wyjeżdżających na misje poza granice kraju. Wszyscy przechodzą szkolenia, po których ukończeniu potrafią właściwie zareagować w najtrudniejszych sytuacjach.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych najmłodszych. W tym celu prowadzimy programy takie jak “Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby” oraz “Ratowniczek”. Uczymy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdego roku organizujemy Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, obejmujące swym zasięgiem setki szkół i tysiące młodych ludzi.

Ściśle współpracujemy z Europejskim Centrum Referencyjnym ds. nauczania Pierwszej Pomocy, a szkolenia prowadzone są zgodnie ze standardami ustalanymi przez Europejską Radę Resuscytacji. Współpracujemy z Global Road Safety Partnership w celu poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin